black & white & abstractblack & white no. 4, oil on canvasblack & white no. 5, oil on canvasblack & white no. 3, oil on canvas

Composition


black & white 1, oil on canvas